Tilbageløbsvandet fra fjernvarmen må ikke have en temperatur der er højere end 40 grader - ellers skal vi betale strafafgift til ÅKV. Dette sikres blandt andet ved at brugsvandet ikke er varmere end 50-52 grader. Termostaten på varmeveksleren skal stå på 3, eller meget lidt over. En anden grund til for høj tilbageløbstemperatur kan være en radiator, der står og buldrer for fuld damp i en lejlighed.