Opgave Løses af Deadline
Vaske vinduer i kælder ud mod gården 2.tv 15/6
Vaske vinduer i kælder ud mod gaden st.th 15/6
Vaske vinduer i opgang fra hoveddør til og med mellem 2. og 3. 3.tv 15/6
Vaske vinduer i opgang fra mellem 3. og 4. til og med 5. 5.th 15/6
Vaske al træværk i opgang fra hoveddøre til og med 2. sal 1.th Er udført
Vaske al træværk i opgang fra 2. til 5. sal 5.tv 15/6
Nye planter i potter i gården 3.th 15/6
Feje gården og fortorv st.tv Er udført
Pletmale opgang 4.tv 15/6
Køre affald væk 1.tv 15/6
Feje kælder og rengøre vaskerum (maskiner, vask etc.) 2.th 15/6
Vaske døre/dørkarm til cykelrum, værksted og tørrerum 4.th 15/6